De behandeling

Marco Broos Osteopathie werkt met subtiele manipulatietechnieken

Elke behandeling start met een gesprek

Je bezoekt een osteopaat omdat je ‘ergens’ last van hebt. Er is iets dat je belemmert vrijuit te bewegen. Een osteopaat nodigt je uit over dit ‘iets’ te vertellen. In relatie tot de klacht vraagt hij wat in en met je lichaam gebeurt, naar medicatie die je gebruikt, een arts of specialist die je bezoekt en naar je gezondheid in het verleden. Ook wordt bekeken of jij in je leven bepaalde zaken anders kunt doen zodat je lichaam beter kan herstellen. In elke volgende behandeling komen jullie hier op terug en wordt besproken welke reacties de vorige behandeling heeft gegeven.

Een osteopaat onderzoekt de klacht fysiek

Na het gesprek onderzoekt een osteopaat de klacht fysiek. In dit onderzoek wordt de beweeglijkheid van de rug, het bekken, de nek, de ledenmaten (zoals knieën, voeten en schouders) en de schedel getest. Verder voelt een osteopaat met lichte druktechnieken of de verbindingen van de buikorganen met deze onderdelen van je lichaam en het middenrif ‘soepel’ zijn.

Plan van aanpak

Op grond van het onderzoek stelt een osteopaat vast op welke plaatsen in je lichaam het bindweefsel stug of ‘bevroren’ is. Hieruit volgt een behandelplan. Met gerichte manipulaties brengt een osteopaat beweging in verstarde structuren en verstoorde mechanismen. Daarbij wordt besproken of het nodig is je levensstijl – zoals voedingspatronen – (voorlopig) te wijzigen ter ondersteuning van het herstelproces. Het kan ook voorkomen dat geadviseerd wordt andere hulpverleners bij het proces te betrekken.

Geforceerde versus subtiele manipulaties

Tijdens de behandeling kan een osteopaat beweeglijkheid forceren door je te kraken. Hij kan het lichaam echter ook ‘uitnodigen’ zelf in beweging te komen. Dit doet een osteopaat met subtiele manipulaties. Dit zijn lichte druktechnieken die het lichaam aansturen tot kleine veranderingen in de beweeglijkheid van het bindweefsel. Door de samenhangende structuur van je lichaam werken deze subtiele veranderingen door in de betrokken lichaamsonderdelen (zie voorbeeld 2). Marco Broos Osteopathie werkt uitsluitend met deze subtiele manipulatietechnieken.

Behandelfrequentie

Het lichaam heeft tijd nodig om te reageren op de veranderingen. Daarom wordt een vervolgafspraak na 4 tot 6 weken gepland. Over het algemeen worden 5 à 6 behandelingen gegeven. Sommige mensen vinden het prettig om een osteopaat preventief te bezoeken. Zij laten zich 2 tot 4 keer per jaar preventief behandelen.

VOORBEELD 2

Subtiele manipulatietechnieken veranderen de weefselspanning

Bij een verkleefde darm richt een osteopaat zich niet alleen op de darm zelf, maar ook op de verbindingen van de darm met de rug, het middenrif, het bekken en het been. Met subtiele manipulaties verandert een osteopaat de weefselspanning in deze verbindingspunten. Diverse subtiele manipulaties (bijvoorbeeld via voet en onderbeen) zorgen er voor dat het middenrif en de rug ont-spant. Dit werkt door in de darm. Deze wordt minder stug en trekt niet langer aan rug, bekken en middenrif. Daarmee geeft de ont-spanning ruimte. Je ervaart bijvoorbeeld dat je dieper kunt adem halen en je eten beter verteert. Hierdoor krijg je meer energie en voel jij je fitter.

Het voorbeeld laat zien dat een osteopaat subtiele manipulatietechnieken gebruikt om het weefsel dat verschillende onderdelen van je lichaam verbindt te ont-spannen. Ont-spanning schept ruimte aan deze onderdelen om hun specifieke lichaamsfuncties beter te vervullen en het lichaam door afstemming weer in balans te brengen.