Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe daarmee wordt omgegaan. We leggen je uit welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doelen we ze verzamelen en waarin jouw gegevens worden opgeslagen.

Marco Broos Osteopathie

Marco Broos Osteopathie is een praktijk voor Osteopathie gevestigd in Breda. Je kunt bij ons terecht voor osteopathisch onderzoek -en behandelingen. We onderzoeken en behandelen baby’s, zwangere, kinderen, pubers en volwassen.

Doel gegevens

1 | Behandeldossier

Osteopathie valt binnen de wettelijke regels van de eerstelijns gezondheidszorg. Wij zijn wettelijk verplicht om een correct behandeldossier aan te maken en hierin je persoonlijke gegevens, bijzondere persoonlijke gegevens en behandelgegevens te verwerken. Wij verwerken je persoonlijke gegevens: volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, emailadres, huisarts en behandelaren, nummer van je identiteitsbewijs, verzekeringsgegevens en bankgegevens. Daarnaast verwerken we bijzondere gegevens van jou omtrent hulpvraag, klachtenpatroon, ziektegeschiedenis, behandelingen, medicatie, gezinssituatie, leefstijl en hobby’s, aard en verloop van de behandelingen.

2 | Facturatie

Door registers en verzekeraars zijn eisen gesteld waaraan een factuur moet voldoen, hiervoor verwerken wij jouw volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats.

3 | Correspondentie met derden

In een behandelproces kan er communicatie met de huisarts en verwijzers over de behandeling plaatsvinden. Dit gebeurt telefonisch, in een verslag of email met daarin onze bevindingen, de behandeling, de voortgang van de behandeling en het resultaat. Voor een correcte correspondentie verwerken wij je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, correspondentiegegevens van de huisarts en/of verwijzers.

Soms komt er van cliënten de vraag om een behandelverslag naar andere behandelaren of naar een letselschadeverzekering te sturen. Wij verstrekken alleen gegevens en informatie op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van jou als onze cliënt.

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, anders dan onze wettelijke verplichting.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Marco Broos Osteopathie via email of via het contactformulier op de website, worden de gegevens die jij meestuurt opgeslagen, zoals je naam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en locatie, websitegebruik en informatie over de browser/apparatuur waarmee de website wordt bezocht. Binnen de website zelf worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Verwerkers

De (bijzondere) persoonlijke gegevens die je verstrekt, de bevindingen van de osteopaat en de behandelgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt in het geautomatiseerde systeem Intramed Online. Documenten en mails die je ons stuurt worden bewaard in Intramed Online. Ook alle documenten die wij aanmaken, waaronder afspraakbevestigingen en facturen, worden hierin door ons bewaard.

Opslagperiode

De bewaartermijn van jouw (bijzondere) persoonlijke gegevens is conform de Nederlandse wetgeving.

Beveiliging

Alle systemen die wij gebruiken voor opslag van jouw gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast word je bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.